Gà lương phượng

Gà lương phượng
  • Gà lương phượng bố mẹ
  • Gà lương phượng giống
  • Gà lương phượng trống

Gà Lương Phượng giống (bóc trứng) được tạo gia từ những gà con bố mẹ thuần chủng. Chúng có lông vàng sậm điểm chấm rằng rất giống gà ta. Nuôi chăn thả có bổ sung thức ăn hỗn hợp, sau 3 tháng tuổi đạt 1,7 kg/con, sản lượng trứng 170 quả/ mái/năm. Chúng tôi cung cấp giống gà thuần chủng để bà con tự lai tạo ra thế hệ con giống nuôi thương phẩm F2,F3 về sau.

 

Bài viết Gà lương phượng được 4 / 5 với 50969 bình chọn.
Tư vấn khách hàng