Gà ri vàng rơm lai 3/4

Gà ri vàng rơm lai 3/4
  • Gà ri 3/4 bóc trứng
  • Gà ri lai 3/4 hậu bị
  • Gà ri lai 3/4 mái
  • Gà lai lai 3/4 trống
  • Gà rai lai 3/4 hậu bị

Gà ri vàng rơm lai 3/4 máu ri là giống được lai tạo giữa Bố là ri thuần chủng vàng với Mẹ là gà ri lai 50%,... nhằm tận dụng lợi thế sinh sản của gà ri lai 50% có năng suất trứng khá, cùng với ưu thế vị ngon của gà ri. Giống này đặc biệt thích hợp nuôi thả, chịu bới, ít tốn thức ăn, ôm lông, chân nhỏ, thấp chân. Trung bình trọng lượng gà mái đạt 1,4 - 1,6 kg, gà trống 1.8 - 2 kg. Thịt đặc biệt thơm ngon, thuộc nhóm thị trường cao cấp, đầu ra ổn định, có giá trị cao.

Bài viết Gà ri vàng rơm lai 3/4 được 4 / 5 với 60960 bình chọn.
Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà