Gà ngan vịt ngỗng


Kính thưa bà con !
Trại giống Thu Hà cung cấp các loại con giống bao gồm: gà giống , vịt siêu đẻ giống, vịt siêu thịt giống, ngan siêu nặng giống, ngỗng giống, gà lai chọi, gà ta lai, gà mía lai, gà ri lai trên toàn quốc.

Gà giống Vịt giống Ngan giống Ngỗng giống

Gà lai chọi 3 máu

Giá: Liên hệ

Gà cỏ

Giá: Liên hệ

Gà lông màu VBT1

Giá: Liên hệ

Gà đỏ

Giá: Liên hệ

Gà Sasso (gà Sac sô)

Giá: Liên hệ

Gà chíp tàu

Giá: Liên hệ

Gà lai chọi đen

Giá: Liên hệ

Gà ri lai 1/2

Giá: Liên hệ

Vịt trời mỏ chì

Giá: Liên hệ

Vịt trời mỏ khuyết

Giá: Liên hệ

Gà mía thuần

Giá: Liên hệ

Gà mía Sơn Tây

Giá: Liên hệ
Tư vấn khách hàng