Chim trĩ đỏ


Kính thưa bà con !
Tại một số nước có nền công nghiệp nuôi chim phát triển ( Mỹ , UC , Singgapore , Thaisland ..vv ) Chim trĩ đỏ đã được nuôi phổ biến như các loại gia cầm thông dụng . .Đây là loài chim được đánh giá là mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong tất cả các loại gia cầm .Với hai thị trường tiêu thụ song song khá hiệu quả đó là cung cấp thương phẩm và con giống cho thị trường chim cảnh. Hiện chim trĩ đỏ đã được gây giống thành công tại trại giống Thu Hà đã và đang phân phối trên khắp mọi miền cả nước.


Chim trĩ đỏ mái tơ

Giá: Liên hệ

Chim trĩ đỏ hậu bị

Giá: Liên hệ

Chim trĩ đỏ giống

Giá: Liên hệ
Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà