Chim trĩ đỏ bóc trứng

Chim trĩ đỏ bóc trứng

Chim trĩ đỏ bóc trứng là loài động vật quý, phong trào nuôi chim trĩ tại Việt Nam phát triển rất mạnh, hứa hẹn sẽ hình thành nên thị trường thương phẩm trong tương lai. Nuôi chim trĩ hiện nay đem lại giá trị kinh tế cao.Trại giống Thu Hà hiện cung cấp (bán buôn/bán lẻ) chim trĩ đỏ

Bài viết Chim trĩ đỏ bóc trứng được 4 / 5 với 60401 bình chọn.
Tư vấn khách hàng