Tin tức


Danh mục con


Vịt con bị bại liệt rồi chết, trước lúc bệnh vẫn ăn bình thường

Hỏi: Vịt con bị bại liệt rồi chết, trước lúc bệnh vẫn ăn bình thường. Con không chích thì bị tật. Như vậy là nguyên nhân gì?

Gà con mới nở và nuôi được 2 tuần tuổi phân dính đít và không ỉa được?

Hỏi: Gà con mới nở và nuôi được 2 tuần tuổi phân dính đít và không ỉa được?

Gà tự nhiên lăn ra chết phải làm sao?

Hỏi: Gà tự nhiên lăn ra chết phải làm sao?

Tư vấn khách hàng