Chính sách về bảo mật thông tin

 • Mục đích và phạm vi thu thập
 • Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.
 • Các thông tin cá nhân mà traigiongthuha.com có thể thu thập từ khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc.
 • Phạm vi sử dụng thông tin
 • Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
 • Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
 • Gửi thông tin đến khách hàng.
 • Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng
 • Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, traigiongthuha.com  sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.
 • Thời gian lưu trữ thông tin
 • Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.
 • Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân

        Trại giống Thu Hà

        Địa chỉ trụ sở: Thôn 5, xã phù vân, Tp.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

        Tel: 0983.883.813

       Email: tqt_tqt2001@yahoo.com

Tư vấn khách hàng
0983.882.813 zalo trại giống thu hà
0941.771.563 zalo trại giống thu hà
Icon trại giống thu hà