Gà Đông Tảo


Kính thưa bà con !
Từ xưa đến nay gà đông tảo thuần chủng vẫn được coi là quý và hiếm nên rất được nhiều người săn đón để mua và trả với giá rất cao. Tuy nhiên giống gà đông tảo thuần chủng lại rất khó nuôi và đẻ ít nên đã được các hộ gia đình lai tạo để cho ra giống gà đông tảo lai với năng suất cao hơn gấp nhiều lần. Gà đông tảo thuần chủng 100% hiện rất ít và hiếm, không trại nuôi gà đông tảo nào đảm bảo gà mình là thuần chủng 100% ngay cả nhưng trại lớn và lâu đời ở làng Đông Tảo - Huyện Hưng Yên quê gốc của gà đông tảo, mà chỉ đảm bảo là gà đông tảo chân to. Những đặc điểm cơ bản nhận biết gà đông tảo chuẩn như: mào sít, đầu to và sù xì, cổ ngắn, cánh hình vỏ trai, đuôi hình lơm, ngoại hình to bệ vệ, chân to và đỏ vẩy thịt và hàng vảy xếp không thẳng hàng đặc biệt là chân không có cựa vv. Những đặc điểm cơ bản nhân biết gà đông tảo lai như: đầu nhỏ và dài, mào cờ, chân nhỏ hoặc có cựa vv. Sau nhiều năm tìm hiểu và chọn lọc giống chúng tôi ( Trại Giống Thu Hà) cũng không dám đảm bảo gà của trại là gà đông tảo thuần chủng 100% nhưng chúng tôi đảm bảo gà chúng tôi là gà Đông Tảo giống chuẩn chân to.


Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà