Gà Giống Minh Dư


Kính thưa bà con !
Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư hơn 25 năm đầu tư nghiên cứu, chọn tạo và phát triển; sản phẩm gà ta chọn lọc Minh Dư 1 ngày tuổi đã được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong ba năm liên tiếp 2013, 2014 và 2015. Lần đầu tiên trong ngành gia cầm, cả 03 bộ giống MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ công ty được công nhận sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016, riêng giống MD1.BĐ xếp hạng nhất trong top 10 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016 (Theo quyết định số 23/QĐ-HHGCVN, ngày 10/11/2016). Năm 2017 cũng là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của thương hiệu gà giống Minh Dư khi được Cục chăn nuôi công nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới ngày 10/01/2017 cho các bộ giống MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ.


Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà