Gà lai chọi tía - lai chọi sọc

Gà lai chọi tía - lai chọi sọc
  • Gà lai chọi sọc hậu bị
  • Gà lai chọi sọc hậu bị
  • Gà lai chọi sọc bóc trứng

Giống gà chọi lai tía có với tỷ lệ máu chọi ~50%, bố là gà chọi thuần. Ngoại hình 90% lông tía đỏ, chân vàng - xanh - đốm xanh; mỏ vàng, da vàng. Giống này chịu tốt mọi điều kiện thời tiết, tỷ lệ sống cao, dễ nuôi, nhanh lớn. Thời gian nuôi ~ 4 tháng, thức ăn tận dụng nguồn tại địa phương tiết kiệm chi phí. Đầu ra ổn định, người tiêu dùng đánh giá rất cao chất lượng thịt của giống gà này.

Đặc Điểm:

- Bố chọi lai mẹ lương phượng
- Tỷ lệ máu chọi 50%
- Màu lông( trống + mái) màu lông đỏ tía
- 4 tháng: trống 3kg, mái 2.5kg
- Mào: chọi 2 máu tỷ lệ mào nụ 70%, chọi 3 máu tỷ lệ mào nụ 40 -50%
Bài viết Gà lai chọi tía - lai chọi sọc được 4 / 5 với 52260 bình chọn.
Tư vấn khách hàng