Gà ri tía mận lai 3/4

Gà ri tía mận lai 3/4

Gà ri tía mận - lai 3/4 máu ri là giống được lai tạo giữa gà Bố ri mận tía thuần chủng với gà Mẹ lai 50% máu ri ... nhằm tăng năng suất khai thác giống và thương phẩm. Giống này rất thích hợp nuôi thả vườn, ít tốn thức ăn, nhanh lớn. Trung bình trọng lượng gà mái đạt 1,2 - 1,5 kg, gà trống 1.5 - 1.8 kg. Thịt thơm ngon, thuộc nhóm thị trường cao cấp, đầu ra ổn định, có giá trị cao.

Bài viết Gà ri tía mận lai 3/4 được 4 / 5 với 30474 bình chọn.
Tư vấn khách hàng