Gà con mới nở và nuôi được 2 tuần tuổi phân dính đít và không ỉa được?

Gà con mới nở và nuôi được 2 tuần tuổi phân dính đít và không ỉa được?

Hỏi: Gà con mới nở và nuôi được 2 tuần tuổi phân dính đít và không ỉa được?

Trả lời:
 
Trước hết cần phân biệt phân trắng hay đỏ.
 
Phân trắng dính đít (thương hàn): Dùng Vimefloro FDP uống liều 1 ml/10 kg trọng lượng cơ thể/ngày trong 3 - 5 ngày để uống,  au đó cung cấp thêm men tiêu hóa và điện giải cho gà uống. Hoặc Vimenro 1 g/5 kg thể trọng.
 
Phân vàng, đỏ dính đít (cầu trùng): Dùng Vicox toltra, Amprolium 96, Amproxin.
Bài viết Gà con mới nở và nuôi được 2 tuần tuổi phân dính đít và không ỉa được? được 4 / 5 với 22068 bình chọn.
Tư vấn khách hàng