Video hướng dẫn chăn nuôi vịt trời thương phẩm

  • 47,859


  • Vịt trời là giống vịt nhỏ gần họ chim,xưa kia vịt trời thường chỉ tụ tập ở các chàm chim mỗi đợt di cư lớn,thịt chất lượng,thơm ngon,ít ngấy.Người ta chỉ bắn hoặc bẫy được chúng.Hiện nay khi nhận thấy nhu cầu cao về mặt hàng này người nông dân mới lấy giống về nuôi.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo