Video công thức phối trộn thức ăn tự chế cho vịt

 • 11,188


 • Khẩu phần và liều lượng thức ăn cho 500 con vịt thương phẩm từ 1 ngày tuổi đến 2 tuần tuổi như thế nào?
  Ngay sau đây, chuyên gia Trương Văn Dung sẽ tư vấn công thức thức ăn tự phối chế cho vịt như sau:
  - Thức ăn cho vịt con: 40- 50% bột ngô, 20-30% cám gạo, 18% khô dầu, 10% bột cá, 2% bột xương, bổ sung VITAMIN ADE và VITAMIN BCOMPLEX, khoáng chất PREMIX: cho ăn tuỳ thích, ngày 3-4 bữa.
  - Thức ăn cho vịt giò và vịt thịt: 40-50% bột ngô, 25-30% cám gạo, 15% khô dầu, 10% bột cá, bổ sung VITAMIN ADE và VITAMIN BCOMPLEX, khoáng chất PREMIX: cho ăn tuỳ thích 2- 3 bữa.
  - Thức ăn cho vịt đẻ: 40- 50% bột ngô, 25-35% cám gạo, 18% khô dầu, 5-7% bột cá, bổ sung VITAMIN ADE và VITAMIN BCOMPLEX, khoáng chất PREMIX: cho ăn tuỳ thích ngày 3 bữa, thêm rau tươi.

  Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo