Video kỹ thuật điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm khi ấp trứng vịt

  • 11,156


  • Việc điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm khi ấp trứng vịt là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến tỷ lệ nở của trứng trong quá trình ấp.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo