Video xử lý khi vịt con bị độc do tiêm phòng vắc xin quá sớm

  • 12,049


  • Vịt 15 ngày tuổi, tiêm vacxin cách đây 5 ngày thì có biểu hiện đầu quay sang 1 bên, mắt không nhắm rồi chết, mề có màu đỏ. Xin hỏi biện pháp xử lý ra sao?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo