Video kỹ thuật soi trứng vịt

  • 56,738


  • Soi trứng trong quá trình ấp nhằm mục đích theo dõi sự phát triển của trứng, nhằm loại bỏ những trứng không đạt yêu cầu như phôi yếu, chết phôi, không có phôi...Soi trứng có thể giúp chúng ta kiểm soát được chất lượng nguồn trứng đầu vào, từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời để nâng cao chất lượng nguồn giống cũng như tỉ lệ nở.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo