Video thời gian ấp trứng vịt ngan ngỗng bằng máy ấp

 • 8,155


 • Hỏi thời gian ấp trứng vịt, ngan, ngỗng bằng máy khác gì nhau?
  PGS.TS Phạm Ngọc Thạch cho biết: Quy trình ấp trứng giống nhau nhưng khác nhau về nhiệt độ ấp và thời gian ấp. Cụ thể:
   
  Thời gian ấp trứng vịt: 28 ngày;
  Thời gian ấp trứng ngan (vịt xiêm): 33 - 34 ngày;
  Thời gian ấp trứng ngỗng: 30 - 31 ngày.
  Ngoài ra, thời gian ấp trứng cũng phụ thuộc vào các yếu tố như: Trứng to, trứng nhỏ, vỏ trứng dày mỏng, nhiệt độ ấp, cơ chế đảo, giống 

  Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo