Video can thiệp thế nào khi vịt bị bệnh viêm gan nghiễm vi khuẩn kế phát?

  • 9,856


  • 2000 con vịt thương phẩm 50 ngày tuổi, 4 ngày nay vịt đi ngoài phân lỏng màu trắng, xanh, ngẹo đầu sang 1 bên, chảy nước mắt, chân khô, bỏ ăn, cán bộ thú y chuẩn đoán bị phó thương hàn,tiêm kháng thể, cho uống điện giải nhưng không đỡ, đã chêt 200 con. Hỏi biện pháp khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo