Video vịt con bị khô chân thì dùng thuốc gì để chữa?

  • 14,968


  • Đây là giai đoạn nhạy cảm nhất trong các giai đoạn sinh trưởng của đàn, nên bà con cần chú ý đến sự sinh trưởng và sức khỏe của vịt con. Ngày đầu tiên bà con có thể cho vịt tập ăn bằng bột bắp hoặc tấm nhuyễn, cho vịt uống nước có pha Vitamin C, chất điện giải, B.complex C, Vimevit Electrolyte. 

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.