Video chữa trị thế nào khi vịt bị bệnh Ecoli ghép phó thương hàn?

  • 69,985


  • Vịt 1 tháng tuổi, quay quay, chết. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo