Khắc phục cho vịt bị bệnh viêm xoang mũi truyền nhiễm

  • 47,869


  • Vịt hơn 1 tháng tuổi, thỉnh thoảng chết 1 con là bị bệnh gì và cách điều trị thế nào?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo