Video điều trị khi vịt mắc bệnh đường hô hấp

  • 93,299


  • Nuôi 600 con vịt thương phẩm. 1 tuần nay, vịt có hiện tượng chảy nước mũi, 2 bên mũi sưng, rạch ra thấy có dịch nhầy, màu trắng như đậu phụ, ủ rũ, đứng ngáp, ăn kém, xù lông, rụt cổ. Một vài con có hiện tượng bại 1 chân có con bị bại cả 2 chân, đã chết 100 con.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo