Video khắc phục vịt bị bệnh dịch tả ghép ký sinh trùng máu

  • 69,834


  • khu chuồng trại nuôi được 6 lứa vịt, vịt có hiện tượng bị nghẹo đầu và xã cánh, liệt. Mổ ra gan sưng to, tiêu chảy phân xanh vàng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo