Video làm thể nào khi vịt càng nuôi càng gầy không tăng trọng lượng

  • 68,985


  • Vịt nuôi thương phẩm, nhưng càng nuôi càng gầy yếu thì nên khắc phục thế nào?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo