Video điều trị cho vịt bị khô chân, xù lông, xã cánh

  • 14,450


  • Đàn vịt có hiện tượng xù lông, xã cánh, chết nhiều. Đây là biểu hiện của bệnh gì và cách phòng trị thế nào?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo