Video huấn luyện cho vịt đẻ trứng vào ban đêm

  • 11,675


  • Vịt nuôi thả ao nhưng vịt đẻ trứng xuống ao vào ban ngày nên không thể thu hoạch được. Hỏi dùng cách nào để vịt đẻ số lượng lớn vào ban đêm?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo