Video khắc phục khi vịt giảm đẻ trứng

  • 55,913


  • Vịt nuôi được 3 tháng nhưng có hiện tượng giảm đẻ trứng, ngoài ra bình thường. Hỏi cách khắc phục?
    Chuyên gia Trương Văn Dung cho biết, vịt giảm tỷ lệ đẻ trứng có thể do chế độ dinh dưỡng không đảm bảo. Có thể khắc phục hiện tượng trên bằng cách cho vịt đẻ ăn theo chế độ sau:
     
    Thức ăn cho vịt đẻ: 40- 50% BỘT NGÔ, 25-35% CÁM GẠO, 18% KHÔ DẦU, 5-7% BỘT CÁ, bổ sung VITAMIN ADE và VITAMIN BCOMPLEX, khoáng chất PREMIX: Cho ăn tuỳ thích ngày 3 bữa, và thêm RAU TƯƠI.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo