Video khắc phục vịt bị ổ áp xe

  • 10,564


  • Vịt 1 tháng tuổi, ăn uống khỏe bình thường, cổ bị ngoẹo sang một bên, có cục to cứng bằng ngón tay ở sát cánh, lây lan nhanh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo