Video điều trị cho đàn vịt bị viêm gan siêu vi trùng

  • 44,080


  • Vịt 1 tháng tuổi, sốt cao, phân xanh, co giật, chảy nước mắt, bỏ ăn, chết về đêm. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo