Video vịt 3 ngày tuổi bị tiêu chảy

  • 6,234


  • Vịt 3 ngày tuổi bị tiêu chảy, xin hỏi chuyên gia vịt bị bệnh gì và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo