Video khắc phục vịt bị nghẹo cổ

  • 15,525


  • Vịt ăn uống bình thường nhưng khó ăn do cổ bị nghẹo sang 1 bên, có 1 cục to bằng ngón tay ở cổ

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo