Video khắc phục gà con có hiện tượng nước nhớt chảy ở miệng, mắt lim dim

  • 10,816


  • Gà con có hiện tượng chảy nước nhớt ở miệng, mắt lim dim, bỏ ăn, ủ rũ. Hỏi chuyên gia nguyên nhân và biện pháp trị bệnh ?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo