Video bổ sung chế phẩm giúp gà ăn nhiều

  • 45,429


  • Nhà tôi nuôi 100 con gà lai chọi được 2 tuần. Thời điểm mùa hè gà rất kém ăn. Xin hỏi tôi nên cho gà ăn thực phẩm gì để kích thích sự ăn uống của chúng trong mùa hè?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà