Video quá trình phát triên của phôi gà trong từng giai đoạn

  • 104,472


  • Video quá trình phát triển của phôi gà (Chick Embryo Development) được VietDVM việt hóa với mục đích giới thiệu tới độc giả trong nước sự phát triển của phôi gà trong trong quá trình ấp nở

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo