Video cách chữa cho gà bị viêm giác mạc mắt

  • 19,931


  • Đàn gà đẻ có 1000 con, đã đẻ trứng 2 tháng, bị đau mắt 1 bên, sưng mắt, có ghèn trắng ở mắt.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà