Video lấy tinh trùng của gà

  • 5,468


  • Nếu gà không thể sinh sản dẫu mọi điều kiện đều phù hợp, thì thụ tinh nhân tạo (artificial insemination) có thể là câu trả lời. Kỹ thuật này tương đối đơn giản và có thể áp dụng cho nhiều loài gia cầm và chim khác nhau, nhưng nó đòi hỏi quá trình thực hành và dụng cụ thích hợp. Dẫu vậy, nó không phải là giải pháp cho điều kiện nuôi dưỡng và sức khỏe kém, tật di truyền và những vấn đề khác; cũng như nó không thể ngăn chặn tình trạng bào thai chết sớm.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo