Video khắc phục gà bị viêm ruột

  • 4,262


  • Gà 1 tháng tuổi, đi ngoài phân trắng, đi chậm, gục mỏ, nhắm mắt, sã cánh, ruột mỏng, chấm đỏ, chết rải rác. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo