Video hướng dẫn dựng chuồng nuôi gà theo chuẩn

  • 110,376


  • Để làm chuồng gà phù hợp nhất với bà con thì việc đầu tiên không phải là xây ở đâu, thiết kế như thế nào? Mà việc thứ nhất bà con cần phải làm là tìm hiểu trước các vấn đề có thể xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng đàn gà mà chúng ta nuôi sau này. Từ đó chúng ta mới đưa ra được các phương án khắc phục để thiết kế và xây dựng một chiếc chuồng gà mang lại hiệu quả chăn nuôi cao nhất.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo