Video giải stress và nhiễm trùng cho gà sau khi tiêm vacxin

  • 79,747


  • 500 con gà vừa đẻ trứng: trưa nay thay vì tiêm vắc xin Mark thì tiêm nhầm vắc xin Lasota. Chiều thì tiêm lại vắc xin Mark thì thấy gà kém ăn. Tiêm 2 vắc xin này cùng lúc có ảnh hưởng gì đến gà đẻ trứng sau này không?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo