Video chữa viêm nhiễm ở chân cho gà đông tảo

  • 13,952


  • Đàn gà đông tảo nuôi 1 tháng rưỡi, gà bị sùi chân, sưng chân, chân có mủ, bị bẩm sinh, từ khi nở ra đã bị, nuôi trong cũi, không dùng chất độn chuồng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo