Video lợn bị tím tái tai và toàn thân, lây lan nhanh

  • 54,702


  • Lợn đỏ tai, đỏ lưng, lây lan. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo