Video lợn vẫn ăn bình thường nhưng gầy yếu do bệnh Circo

  • 11,315


  • Lợn 25 kg, sống lưng nổi lên, gầy yếu. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo