Video chống chọi lại với bệnh viêm phổi màng phổi ở lợn

  • 9,209


  • Nuôi 50 con lợn, lợn nuôi thương phẩm nhưng lại có biểu hiện:
    - Ho sặc sịt, có nước mũi, đi ngoài phân màu vàng 
    - Sốt 39 độ, đã dùng thuốc nhưng không khỏi Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo