Video biện pháp can thiệp khi lợn bị lòi dom

  • 14,747


  • Lợn 4 tháng tuổi, lòi dom. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo