Video trị bệnh tụ huyết trùng cấp tính cho đàn lợn

  • 92,740


  • lợn run rẩy, không đứng dậy được, sốt, không ăn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo