Video khắc phục lợn sót nhau và viêm đường sinh dục

  • 10,969


  • Lợn nái đẻ 2 ngày, bộ phận sinh dục đùn ra vật màu đỏ, giống nhau thai, kéo ra bị đứt, âm môn chảy máu. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo