Video kinh nghiệm chăm sóc lợn con mới sinh

  • 66,497


  • Ngay khi lợn vừa được sinh ra, chúng rất cần được chăm sóc cẩn thận để nhằm hạn chế tỷ lệ chết và gia tăng hiệu quả trong chăn nuôi. Do đó, bà con chúng ta cần chú ý trong thực hiện đầy đủ cách thức chăm sóc cũng như cách ăn uống của lợn con sơ sinh.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo