Video lợn ho, sốt kéo dài, mổ ra thấy có nhiều hạch

  • 3,610


  • Lợn 6 tháng tuổi, ho, sốt kéo dài, có hạch ở cổ, hoạch trong mỡ, phổi trắng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo

{literal}