Video khử trùng chuồng khi đang nuôi lợn

 • 81,482


 • Ô chuồng của lợn chết khử bằng vôi. Hỏi vôi này có đổ xuống hố phân được không? Đang nuôi lợn trong chuồng có phun thuốc khử trùng được không?
  TS Vũ Ngọc Sơn cho biết, khử trùng chuồng lợn bằng vôi là rất tốt. Vôi này có thể cho xuống hố phân được.
   
  Nếu trong chuồng có lợn thì  KHÔNG NÊN khử trùng bằng vôi mà nên làm như sau:
  + Dùng thuốc sát trùng phun như HANIODIN hoặc CHLORAMIN
  + Khi phun thì trong chuồng vẫn nuôi lợn bình thường. Tuy nhiên, hạn chế phun vào lợn. Cần pha thuốc pha theo liều chỉ dẫn
  + Nếu dùng CHLORAMIN  hoặc HANIODIN pha 100ml hoặc 100g pha với 10 lít nước để phun bên trong và bên ngoài chuồng
  + Khơi cống rãnh cho sạch, phát quang bờ bụi và diệt chuột

  Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo